Chính sách bảo mật của SHOPPVG

I. Chính sách bảo mật

   Đây là chính sách về cách mà website shoppvg. Thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (Thông tin cá nhân) của Khách hàng thông qua website “https://www.shoppvg.com” của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng những biện pháp bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin khách hàng khi đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cung cấp thông tin của khách cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Mọi quyền lợi của khách luôn được đảm bảo trên hệ thống website của chúng tôi.

1. Mục đích của việc thu thập thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi bất cứ thông tin cá nhân nào của khách hàng thu thập trên website https://www.shoppvg.com/ cho một bên thứ ba nào khác, vì bất kỳ lý do nào.

Mọi thông tin thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ lợi ích của khách hàng.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập khi quý khách đặt hàng tại website của chúng tôi bao gồm:

 1. Họ và Tên
 2. Địa chỉ
 3. Địa chỉ Email
 4. Số điện thoại.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

 1. Giao hàng quý khách đã đặt tại website https://www.shoppvg.com,
 2. Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm,
 3. Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng,
 4. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với hành vi truy cập trang website (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân quý khách đã đăng ký khi đặt hàng online trên website shoppvg.com, chúng tôi chỉ xóa đi khi khách hàng có yêu cầu.

4. Khách hàng có thể yêu cầu xóa thông tin của mình trên website của chúng tôi bằng cách

+ Gửi yêu cầu vào địa chỉ Email “sales@shoppvg.com” Hoặc gọi điện trực tiếp tới quản trị website qua số đt 038.667.5965 để yêu cầu xóa thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin khách hàng để lại trên website của chúng tôi luôn luôn được lưu giữ rất bảo mật, sự riêng tư của khách truy cập website là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại website shoppvg.com.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách nghi ngờ hoặc có bằng chứng về việc thông tin của quý khách bị chúng tôi xâm phạm, quấy nhiễu. Xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ Email “sales@shoppvg.com”. Hoặc gọi điện trực tiếp tới số đt 038.667.5965 để được giải quyết vấn đề.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website https://www.shoppvg.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.

II. Điều khoản sử dụng

1. Quy định về nội dung thông tin trên website

Mọi tài liệu, bao gồm hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa,… có trên trang shoppvg.com thuộc bản quyền của website shoppvg.com

Khách hàng có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn cần ghi rõ nguồn tham khảo là https://www.shoppvg.com/ mỗi khi sử dụng tài liệu.

2. Các thay đổi trên website shoppvg

Shoppvg.com có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, phong cách trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

3. Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng website shoppvg.com sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

4. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang https://shoppvg.com

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát các thông tin:

Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác, hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác, và gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

Tuyên truyền những thông tin mang tính quảng cáo, có tinh thương mại

Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào https://shoppvg.com mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chính sách bảo mật của SHOPPVG

I. Chính sách bảo mật

   Đây là chính sách về cách mà website shoppvg. Thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (Thông tin cá nhân) của Khách hàng thông qua website “https://www.shoppvg.com” của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng những biện pháp bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin khách hàng khi đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cung cấp thông tin của khách cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Mọi quyền lợi của khách luôn được đảm bảo trên hệ thống website của chúng tôi.

1. Mục đích của việc thu thập thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi bất cứ thông tin cá nhân nào của khách hàng thu thập trên website https://www.shoppvg.com/ cho một bên thứ ba nào khác, vì bất kỳ lý do nào.

Mọi thông tin thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ lợi ích của khách hàng.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập khi quý khách đặt hàng tại website của chúng tôi bao gồm:

 1. Họ và Tên
 2. Địa chỉ
 3. Địa chỉ Email
 4. Số điện thoại.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

 1. Giao hàng quý khách đã đặt tại website https://www.shoppvg.com,
 2. Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm,
 3. Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng,
 4. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với hành vi truy cập trang website (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân quý khách đã đăng ký khi đặt hàng online trên website shoppvg.com, chúng tôi chỉ xóa đi khi khách hàng có yêu cầu.

4. Khách hàng có thể yêu cầu xóa thông tin của mình trên website của chúng tôi bằng cách

+ Gửi yêu cầu vào địa chỉ Email “sales@shoppvg.com” Hoặc gọi điện trực tiếp tới quản trị website qua số đt 038.667.5965 để yêu cầu xóa thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin khách hàng để lại trên website của chúng tôi luôn luôn được lưu giữ rất bảo mật, sự riêng tư của khách truy cập website là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại website shoppvg.com.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách nghi ngờ hoặc có bằng chứng về việc thông tin của quý khách bị chúng tôi xâm phạm, quấy nhiễu. Xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ Email “sales@shoppvg.com”. Hoặc gọi điện trực tiếp tới số đt 038.667.5965 để được giải quyết vấn đề.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website https://www.shoppvg.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.

II. Điều khoản sử dụng

1. Quy định về nội dung thông tin trên website

Mọi tài liệu, bao gồm hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa,… có trên trang shoppvg.com thuộc bản quyền của website shoppvg.com

Khách hàng có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn cần ghi rõ nguồn tham khảo là https://www.shoppvg.com/ mỗi khi sử dụng tài liệu.

2. Các thay đổi trên website shoppvg

Shoppvg.com có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, phong cách trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

3. Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng website shoppvg.com sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

4. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang https://shoppvg.com

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát các thông tin:

Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác, hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác, và gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

Tuyên truyền những thông tin mang tính quảng cáo, có tinh thương mại

Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào https://shoppvg.com mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!